Cont unic
2018-09-19 13:34:28

Cont unic
- denumire - SUME INCASATE PENTRU BUGETUL LOCAL IN CONTUL UNIC, IN CURS DE DISTRIBUIRE
- IBAN - RO89TREZ53921A470400XXXXX
- COD FISCAL - 2842927 - COMUNA ARICESTII RAHTIVANI

Înapoi