Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 89/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2020 și estimari 2021-2023 2020-06-10
Nr. 88/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Instalare susbsistem CCTV și instalare subsistem alarma BAZA SPORTIVA" 2020-06-10
Nr. 87/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-06-10
Nr. 86/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Instalare subsistem CCTV și instalare subsistem alarma statie apa Stoenesti" 2020-06-10
Nr. 85/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Instalare susbsistem CCTV și instalare subsisitem alarma statie apa Aricesti grădiniță" 2020-06-10
Nr. 84/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Instalare subsistem CCTV și instalare subsistem alarma statie apa Targsoru Nou" 2020-06-10
Nr. 83/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Instalare subsistem CCTV și instalare subsistem alarma statie apa fosta primarie" 2020-06-10
Nr. 82/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Investiție instalare subsistem CCTV și instalare subsistem alarma statie apa Nedelea" 2020-06-10
Nr. 81/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție investiție "Amenajare incinta imobilului cu nr. cadastral 24469 sat Buda com. Ariceștii Rahtivani" 2020-06-09
Nr. 80/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție investiție "Amenajare incinta rezervorului C1 stocare Apa sat Nedelea com. Aricestii Rahtivani" 2020-06-09
Nr. 79/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție investiție "Amenajare incinta casei de pompe C1 sat Targsoru Nou com.Aricestii Rahtivan" 2020-06-09
Nr. 78/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție investiție "Amenajare incinta imobilului cu nr cadastral 24306 sat Buda" 2020-06-09
Nr. 77/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Amenajare incinta a hidrosferei C1 sat Ariceștii Rahtivani, comuna Aricestii Rahtivani" 2020-06-09
Nr. 76/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Instalare sistem CCTV si instalare subsitem de alarma statie apă Buda cartier nou" 2020-06-09
Nr. 75/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Instalare sistem CCTV si instalare subsitem de alarma statie apă Buda calea ferata" 2020-06-09
Înapoi