Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 1/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019, din excedentul bugetului local 2020-01-07
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile octombrie si noiembrie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-12-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-12-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare si completarea HCL nr. 57/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte propietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 2019-12-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului locale de catre debitorii persoane juridice, persoane fizice si entitati fara personalitate juridica, in conformitate cu O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale 2019-12-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Construire rigole stradale in cartier locuinte T12, P33, sat Buda" 2019-12-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 1180mp, situat in intravilanul satului Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T18, P1050, CF nr. 25102 2019-12-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 2019-12-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna septembrie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Stoenesti, jud. Prahova 2019-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea retragerea dreptului de folosinta a lotului de teren atribuit dnei. Marc Loredana Mariana in baza HCL nr. 57/2019 si a HCL nr. 82/2019 pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind insusirea raportului de evaluare si numirea unei comisii de negoiciere directa pentru cumpararea unui teren in suprafata de 1180mp, situat in intravilanul satului Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T18, P1050, 1051 CF nr. 25102 2019-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de membrii in Consiliul de administratie SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 2019-11-21
Înapoi