Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 44/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2020-03-10
Nr. 43/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE retragerea dreptului de folosinta a lotului de teren atribuit dlui. Alexandrescu Florin Victor in baza HCL nr. 57/2019 si a HCL nr. 24/2020 pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2020-03-10
Nr. 41/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2020-03-06
Nr. 3028/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilitati pentru transportul elevilor din invatamantul obligatoriu, liceal si universitar acreditat/autorizat din comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, care frecventeaza institutii de invatamant in afara localitatii de domiciliu 2020-03-03
Nr. 3026/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea fondurilor necesare finantarii unei tabere scolare pentru un numar de 80 elevi ai Scolii Gimnaziale Aricestii Rahtivani si un numar de 40 elevi ai Scolii Gimnaziale sat Nedelea comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2020-03-03
Nr. 3023/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind infiintarea Clubului Sportiv Aricestii Rahtivani 2020-03-03
Nr. 40/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii partiale a fondurilor provenite din cota de dezvoltare a SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2020-03-03
Nr. 39/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2020-03-03
Nr. 38/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea de masuril organizatorice in vederea desfasurarii in anul 2020 a evenimentului "Zilele comunei Aricestii Rahtivani" 2020-02-28
Nr. 37/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna ianuarie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2020-02-26
Nr. 36/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 11ha, situat in extravilanul satului Nedelea, T1 P3, apartinand domeniului privat al comunei Aricestii Rahtivani pentru activitati de exploatare a nisipului si pietrisului 2020-02-26
Nr. 34/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei "PUZ - Ridicare restrictie de construire si reglamentare zona centrala si subzona amenajari sportive (Sst=19570Mp) com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastral 24742, tarla 32, parcelele Cc2348, Cc2349, Cc2352, A2350/1, nr. cadastral 25155 (Ds2347) 25145 (Ds2799) 25134 (Ds2879) 2020-02-26
Nr. 33/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul comunei Aricestii Rahtivani pentru activitati nonprofit in domeniul sportiv, aferent anului 2020 2020-02-25
Nr. 32/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna decembrie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2020-02-24
Nr. 31/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea retelei de invatamant preuniversitar din comun Aricestii Rahtivani, pentru anul scolar 2020-2021 2020-02-24
Înapoi