Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2020 și estimari 2021-2023 2020-05-27
50 / 2020 privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului local 2020-05-27
49 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , la obiectivul de investitie ,, CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE (P+2E), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII VERZI SI DE AGREMENT ”, PARCARE, BRANSAMENTE SI INSTALATII DE UTILIZARE SI UTILITATI- com Aricestii Rahtivani, sat Buda 2020-05-27
48 / 2020 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-04-15
47 / 2020 privind înregistrarea Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportarea comisionului bancar la tranzacțiile on-line 2020-04-15
46 / 2020 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul I al anului 2020 2020-04-15
45 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2020 și estimari 2021-2023 2020-04-15
44 / 2020 privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului local 2020-04-15
43 / 2020 privind acordarea unui mandat special domnului Cristea Alexandru – Primarul comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în A.D.I. „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” în sensul că nu suntem de acord cu schimbarea modalității de plată din tarif în taxă a serviciului de salubritate pe perioada declarării stării de urgență și semnarea Actului Adițional nr. 7. 2020-03-31
42 / 2020 privind decontarea pe luna ianuarie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani 2020-03-25
41 / 2020 privind decontarea pe luna decembrie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani 2020-03-25
40 / 2020 privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2020-2021 2020-03-25
39 / 2020 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-03-25
38 / 2020 privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Alixandrescu Florin Victor, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 24 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-03-25
37 / 2020 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani 2020-03-25
Înapoi