Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
104 / 2019 privind decontarea pe luna septembrie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-11-27
103 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Stoenesti, jud. Prahova 2019-11-27
102 / 2019 privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-11-27
101 / 2019 aprobarea retragerea dreptului de folosinta a lotului de teren atribuit dnei. Marc Loredana Mariana in baza HCL nr. 57/2019 si a HCL nr. 82/2019 pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-11-27
100 / 2019 privind insusirea raportului de evaluare si numirea unei comisii de negoiciere directa pentru cumpararea unui teren in suprafata de 1180mp, situat in intravilanul satului Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T18, P1050, 1051 CF nr. 25102 2019-11-27
99 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 2019-11-27
98 / 2019 privind aprobarea documentatiei "PUZ introducere teren in intravilan (S=24000mp) zona mixta industrii si servicii, unitati industriale si depozite si cai de comunicatii si constructii aferente pentru amplasare sediu societate transport, depozit logistic si parcare aferenta (Sst=27721mp)" cu amplasament in com. Aricestii Rahrivani, tarla 73, parcela A388/19, DN72, De376 2019-11-27
97 / 2019 privind propunerea de membrii in Consiliul de administratie SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-11-27
96 / 2019 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-11-27
95 / 2019 privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2019-11-06
94 / 2019 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2019 2019-11-06
93 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 2019-11-06
92 / 2019 privind modificare si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani 2019-11-06
91 / 2019 privind aprobarea cumpararii imobilului - teren, situat in intravilanul satului Aricestii Rahtivani, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T4, P464, 465, 466, 467, CF. 24340 2019-11-06
90 / 2019 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL pentru aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-11-06
Înapoi