Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2020 privind aprobarea modelului cadru de Acord pentru lucrari de bransament/racord executate pe domeniul publica la infrastructura edilitar gospodareasca existenta 2020-02-19
28 / 2020 privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2020-02-19
27 / 2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, T12, Cc33, lot nr. 78, in suprafata masurata de 990mp, numitilor Frunza Adrian Mihail si Frunza Elena 2020-02-19
26 / 2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, T12, Cc33, lot nr. 34, in suprafata masurata de 997mp, numitei Nadea Marian 2020-02-19
25 / 2020 privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2020-02-19
24 / 2020 aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2020-02-19
23 / 2020 privind retragerea dreptului de folosinta a lotului de teren atribuit dlui. Scarlat Laurentiu in baza HCL nr. 57/2019 si a HCL nr. 102/2019 si retragerea dreptului de folosinta a lotului de teren atribuit dnei. Florescu Ana Maria in baza HCL nr. 57/2019 si a HCL nr. 110/2019pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2020-02-19
22 / 2020 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL 2020-02-19
21 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 2020-02-19
20 / 2020 privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului local 2020-02-19
19 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Instalare sistem CCTV alarma securitate teren sport Nedelea" 2020-02-12
18 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Instalare sistem CCTV alarma securitate Camin Cultural Targsoru Nou" 2020-02-12
17 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Instalare sistem CCTV alarma securitate Camin Cultural Stoenesti" 2020-02-12
16 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Instalare sistem CCTV alarma securitate Camin Cultural Nedelea" 2020-02-12
15 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Instalare sistem CCTV alarma securitate Camin Cultural Aricestii Rahtivani" 2020-02-12
Înapoi