Anunt privind initierea procedurii de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la aprobarea documentatiei de urbanism “INTOCMIRE PUZ-EXTINDERE IN INTRAVILAN (S=171198MP) PENTRU ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sst=190329MP)" Initiator: PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI Beneficiar: SC BAUPARTNER SRL Proiectant: SC ARHIZANE PLAN SRL–arh. ANDREEA ALUCHI
2018-05-02 17:26:21

Amplasament: comuna (sat) ARICEŞTII RAHTIVANI, nr. Cadastral 23967, 23968, 24410, 24348, 24411, 20220, 20237, 22544, 22647, 20979, 22463, 20555, tarla 74, 75, 66, 90, parcele A 393/1/1-4, 6-8, A 393/1, A395/1/1, A 371/1/1-2, A 396/80, A 441/4, DN72, De, De372, De 394”

 

Initiator: PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI

Beneficiar: SC BAUPARTNER SRL

Proiectant: SC ARHIZANE PLAN SRL – arh. ANDREEA ALUCHI;

Proiect nr.: 14 / 2015 /01.07.2017.

 

Multe detalii in documentele atasate.

Înapoi