Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna februarie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-04-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-04-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 79A, in suprafata masurata de 880mp, inscris in CF nr. 20976, Societatii comerciale CONSOLD TRUST CONSTRUCT SRL, reprezentata de adinistrator Jilaveanu Gheorghe 2019-04-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea conditiilor de organizare si de desfasurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de politist local din cadrul Serviciului Politie Locala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2019-04-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2019 2019-04-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-04-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inchirierea pajistilor aflate in propietatea privata a comunei Aricestii Rahtivani 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2019 si estimari 2020-2022 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului bugetului local 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Aricestii Rahtivani 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a terenului situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, sat Buda, T3, Parcela 60 arabil, jud.Prahova, nr. cadastral 25174, in suprafata de 231mp 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinatiei in vederea demolarii a unei constructii, si anume Anexa WC, din cadrul gradinitei Tirgsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, situata in T13, PCc835, C.F. nr. 22023-C2 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul comunei Aricestii Rahtivani 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna ianuarie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-03-21
Înapoi