Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Modernizare drum de exploatare pe segmentul DE213" 2019-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului bugetului local 2019-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL Aricestii Rahtivania nr. 98/2018 privind mentineriea valabilitatii documentatiei de urbanism PUZ: "Extindere intravilan si modificare destinatie teren intravilan (S = 10217mp) pentru institutii si servicii, depozite, unitati industriale, spatii verzi, sport si agrement ( ST = 1555831mp) in com. Aricestii Rahtivani, Tarla 67, 68, 69 si 70 Parcelele A 375/5,6,7 A377/2, 378/9-10 si A383/47-51,la De213" si Regulamentului de urbanism aferent acestui 2019-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2019 si estimari 2020-2022 2019-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea terenurilor de sport sintetice care apartin com. Aricestii Rahtivani 2019-06-07
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-06-07
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2019-06-07
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul 2019 2019-05-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile martie si aprilie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-05-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani, pe anul 2018 2019-05-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Proiectare si executie podete sat Buda" 2019-05-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Proiectare si executie rigole DS20/1 sat Buda" 2019-05-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Principala nr. 381G, jud. Prahova 2019-05-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea "PUZ - Extindere extravila (S=23935mp) pentru zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii zona cai de comunicatie rutiera (Sstudiat=26190mp)" in com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastrale 20865, 21710, 21290, 24379 (De422), tarla 67,71,72, parcelele A374/7, A374/8/2, AA374/8/3, A387/3, De222, De376 2019-05-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea de masuril organizatorice in vederea desfasurarii in anul 2019 a evenimentului "Zilele comunei Aricestii Rahtivani" 2019-05-10
Înapoi