Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea mentinerii valabilitatii documentatiei de urbanism PUZ: "Extindere intravilan si modificare destinatie teren intravilan (S = 10217mp) pentru institutii si servicii, depozite, unitati industriale, spatii verzi, sport si agrement ( S total = 1555831mp) in com. Aricestii Rahtivani, Tarla 67, 68, 69 si 70 Parcelele A 375/5,6,7 A377/2, 378/9-10 si A383/47-51, LA De213" si Regulamentului de urbanism aferent acestuia 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Prelungire "PUZ - Extindere extravila (S=657114,187mp) pentru zona unitati industriale si depozite, zona cai de comunicatie si zona dotari tehnico-edilitare (Sst=719126,289mp)" in jud. Prahova, com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastrale 21534, 22493, 21744, 21722, tarla 36, parcelele A203/1...A203/4, nr. cadastrale 22463, 22464, tarla 69, parcela A378/11, De 210/1 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ - Extindere intravilan (S=7399mp) si reglamentare teren intravilan pentru zona unitati industriale si depozite si amenajare drum acces si intersectia cu DN72 (Sstrudiat=26038mp) 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile august, septembrie, octombrie si noiembrie 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli - rectificat pe anul 2018 al SC. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI SRL 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familie ocupationale "Administratie" utilizate in aparatul de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani si al SPCLEP Aricestii Rahtivani 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiti, la obiectivul de investitie "Executie imprejmuire Gradinita Stoenesti" 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Executie imprejmuire teren cladire fosta gradinita Tirgsoru Nou" 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Aricestii Rahtivani a terenului intravilan in suprafata masurata de 231mp, situat in T3, PA60, satul Buda comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind insusirea raportului de evaluare si numirea unei comisii de negoiciere directa pentru cumpararea unui teren in suprafata de 1180mp, situat in intravilanul satului Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T18, PCc1051, A1500, CF nr. 25102 2018-12-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Aricestii Rahtivani sa voteze in numele Comunei Aricestii Rahtivani si pe seama acesteia, in Adunarea Generala a A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova", aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor 2018-11-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea "Prelungire PUZ - Modificare PUZ Tusea Razvan - UTR 44 A2 cu destinatia initiala institutii si servicii H MAX = P+7E SI UTR 44 A3 cu destinatia initiala institutii si servicii H MAX = P+2E prin transformarea ambelor UTR-uri in UTR 44A2 - Zona depozite cu sedii administrative si industrie nepoluanta - H=4E, extindere intravilan si modificare partiala solutie de circulatie (S TOTAL = 510092MP)" in com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, ju 2018-11-27
Înapoi