Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile iunie, iulie si august 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile iunie, iulie si august 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei "PUZ introducere teren in intravilan (S=70200mp) zona unitati industriale si depozitare deseuri periculoase si nepericuloase , subzona perdele protectie zona pentru cai de comunicatii si constructii aferente pentru amplasare parc industrial ecologic si amenajare drum acces" (Sst=75430mp)" cu amplasament in com. Aricestii Rahrivani, De531, De526, nr. cadastrale: 24903, 24897, 21477, 24904, 20766, 21099, 21093, 21228, 20988, 20975 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea "PUZ extindere intravilan (S=33000mp) si parcelare teren pentru zona locuinte si functiuni complementare si zona cai de comunicatii rutiere (Sstud=41764) situat in com. Aricestii Rahrivani, sat Buda, nr. cadastral 23657, tarla 69,13,40 parcelele 378/11/1, A40, A214, CCN212, DJ101I, De210/1, De213" 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Aricestii Rahtivani 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preturilor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila prestate de SC Serviciul Public de alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuinte propietate personala pentru tineri in conditiile Legii 15/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri propietate privata ale comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarii modificarii Anexei nr. 2 la HCL nr. 57/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte propietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind insusirea raportului de evaluare si numirea unei comisii de negoiciere directa pentru cumpararea unui imobil - teren si constructie situat in intravilanul satului Aricestii Rahtivani nr. 527 com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T4, P464, 465, 466 CF nr. 24340 2019-10-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 2019-09-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de bugetul al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 2019-09-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, com. Aricestii Rahtivani si in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, sat Nedelea, com. Aricestii Rahtivani 2019-09-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Aricestii Rahtivani pentru completarea fondurilor proprii in scopul realizarii dotarii cu mobilier a Casei praznicale, apartinad Bisericii Aricestii Rahtivani 2019-09-05
Înapoi