Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna decembrie 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-02-15
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea retelei de invatamant preuniversitar din comun Aricestii Rahtivani, pentru anul scolar 2019-2020 2019-02-15
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou, nr. 190A, jud. Prahova 2019-02-15
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-02-15
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 26933mp (31344mp in acte), categoria de folosinta arabil, situat in extravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T40,A214 inscris in CF nr. 25170, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani 2019-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 13600mp, categoria de folosinta curti, constructii si arabil, situat in intravilanul/extravilanul satului Tirgsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T105, Cc540, A537 inscris in CF nr. 24999, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani 2019-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 48300mp, categoria de folosinta neproductiv, situat in extravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T51, Nns296 inscris in CF nr. 22471, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani 2019-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, in cadrul Primariei comunei Aricestii Rahtivani, pe anul 2019 2019-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea prelungirii mandatului administratorului executiv provizoriu la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind infiintarea clubului sportiv public "Club Sportiv Aricestii-Rahtivani" 2019-01-11
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind premierea sportivilor domiciliati in comuna Aricestii Rahtivani care obtin performate deosebite la competitiile sportive internationale si nationale oficiale precum si premierea elevilor din comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, care obtin distinctii la concursurile nationale / internationale pe obiecte de invatamant in anul 2018 2019-01-11
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019 2019-01-11
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul de principiu pentru infratirea comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova din Romania cu satul Ciucur Mingir, raionul Cimislia din Republica Moldova 2019-01-11
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea donatiei privind imobilul teren in suprafata de 112mp, situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, sat Buda, tarlaua 2, parcela A45, CF 25025, jud. Prahova 2019-01-11
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea promovarii unei actiuni in instanta de judecata pentru inscrierea in Cartea Funciara ca propietar al cladirii amplasate in T37, P2734, CF nr. 22098 sat Aricestii Rahtivani, comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-01-11
Înapoi