Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui numar 200 de vauchere anuale cetatenilor comunei Aricestii Rahtivani pentru achizitionarea de bicilclete in vederea incurajarii folosirii a mijloacelor de transport non-poluante 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor la xerox si de scanare documente pentru terti 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea fondurilor necesare finantarii unei tabere scolare pentru un numar de 80 de elevii ai Scolii Gimnazile Aricestii Rahtivani si un numar de 40 de elevi ai Scolii Gimnaziale sat Nedelea comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind premierea sportivilor domiciliati in comuna Aricestii Rahtivani care obtin performate deosebite la competitiile sportive internationale si nationale oficiale precum si premierea elevilor din comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, care obtin distinctii la concursurile nationale si internationale pe obiecte de invatamant in anul 2018 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reluarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie, aprobarea scrisorii de asteptari si a matricei consiliului, avizarea profilului consiliului de administratie si a profilului membrilor consiliului de administratie la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani in domeniul privat al comunei Aricestii Rahtivani a doua constructii: Anexa WC exterior scoala, sat Targsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, CF nr.22048- C2 si Anexa - magazie scoala, sat Targsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, CF nr.22048- C3, precum si aprobarea scoaterii din functiune in vederea demolarii 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind includearea unor drumuri in inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea mentinerii valabilitatii documentatiei de urbanism PUZ: "Modernizare partiala PUZ aprobat, schimbare destinatie teren si restructurare trama stradala (S Total- 265730mp) in com. Aricestii Rahtivani, T68, P.cc377/49, 377/50, 377/6,7" pana la aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General, urmand sa fie parte integranta din acesta 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Executie imprejmuire Gradinita Stoenesti" 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile iunie si iulie 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea mentinerii valabilitatii documentatiei de urbanism PUZ: "Extindere intravilan si modificare destinatie teren intravilan (S = 10217mp) pentru institutii si servicii, depozite, unitati industriale, spatii verzi, sport si agrement ( S total = 1555831mp) in com. Aricestii Rahtivani, Tarla 67, 68, 69 si 70 Parcelele A 375/5,6,7 A377/2, 378/9-10 si A383/47-51, LA De213" si Regulamentului de urbanism aferent acestuia 2018-10-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al judetului Prahova si din administrarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea in domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani si in administrarea Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preturilor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila prestate de SC Serviciul Public de alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea administratorului executiv provizoriu la SC Serviciul Public de alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Actului constitutiv al SC Serviciul Public de alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 2018-09-19
Înapoi