Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013 2013-01-31
16 / 2013 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016 2013-03-28
15 / 2013 privind utilizarea excedentului anul al bugetului local pe anul 2013 2013-03-28
10 / 2013 privind transformarea unor functii vacante din Organigrama posturilot aparatului de specialitate al Primarului 2013-02-28
14 / 2013 privind aprobarea utilizarii De 401, De 370, De 222 si De 213 de care SC CASA CRANG SRL in vederea realizarii unei retele de cabluri electrice 2013-02-28
13 / 2013 privind aprobarea utilizarii De 401, De 370, De 222 si De 213 de care SC SOLAR FUTURE ENERGY SRL in vederea realizarii unei retele de cabluri electrice 2013-02-28
12 / 2013 privind aprobarea utilizarii De 401, De 370, De 222 si De 213 de care SC FORT GREEN ENERGY SRL in vederea realizarii unei retele de cabluri electrice 2013-02-28
11 / 2013 privind decontarea pe luna ianuarie 2013 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2013-02-28
9 / 2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate a Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2013-02-28
74 / 2012 privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apa din comuna Aricestii Rahtivani 2012-12-19
73 / 2012 privind decontarea pe luna noiembrie 2012 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2012-12-19
72 / 2012 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Aricestii Rahtivani 2012-12-19
71 / 2012 privind vanzarea in conditiile legii a unui teren propietatea privata a comunei Aricestii Rahtivani in suprafata de 339.00 mp situat in satul Buda, cu drept de preemptiune 2012-12-19
70 / 2012 privind aprobarea PUZ - introducere teren in intravilan pentru zona unitatii industriale si depozite in vederea amplasarii unei centrale fotovoltaice si amenajare drum acces 2012-12-19
69 / 2012 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013 precum si alte taxe asimilate acestora 2012-12-19
Înapoi