Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani 2013-08-30
41 / 2013 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Aricestii Rahtivani, pentru anul scolar 2013-2014 2013-08-12
40 / 2013 privind APROBARE PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA UNITATII INDUSTRIALE SI DEPOZITE (S=30002mp) PENTRU AMPLASARE UNITATE PENTRU IMPLEMENTARE DE TEHNOLOGII NOI DESTINATE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SI SEDIU ADMINISTRATIV (Sstudiata= 39623mp) in jud. Prahova, com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani nr. cadastral 22544, 22694, 22695, 22647, 20979, tarla 74, parcelele A 393/1, A 393/1/2, A 393/1/4, A 393/1/5, A 393/1/6, A 393/1/7, A 393/1/8 2013-08-12
39 / 2013 privind aprobarea cumpararii unor bunuri imobile - terenuri in suprafata totala de 15664mp situate in intravilanul satului Aricestii Rahtivani si doua contructii 2013-08-12
38 / 2013 privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2013-08-12
37 / 2013 privind decontarea pe luna iunie 2013 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2013-07-23
36 / 2013 privind intocmirea studiului de fezebilitate si caiet de sarcini pentru proiectarea si executia protectiilor mecanice la conductele de gaze si produse petroliere apartinand SNTGN TRANSGAZ SA si SC CONPET SA 2013-07-23
35 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani 2013-07-23
34 / 2013 privind aprobarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietul de sarcini la obiectivul "imprejmuire parcuri" 2013-07-23
33 / 2013 privind aprobarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietul de sarcini la obiectivul "teren sport Scoala Aricestii Rahtivani, Stoenesti, Targsorul Nou, Buda" 2013-07-23
32 / 2013 privind aprobarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietul de sarcini la obiectivul "imprejmuire scoli si gradinite" 2013-07-23
31 / 2013 privind aprobarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietul de sarcini la obiectivul "imprejmuire teren de fotbal Nedelea si Targsor" 2013-07-23
30 / 2013 privind aprobarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietul de sarcini la obiectivul "imprejmuire camine culturale" 2013-07-23
29 / 2013 privind aprobarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietul de sarcini la obiectivul "reabilitare scoli si gradinite" 2013-07-23
28 / 2013 privind efectuarea unui studiu peisagistic pentru parcurile de joaca si pentru terenurile (spatii verzi) aferente sediilor institutiilor publice de invatamant, cultura si sanatate din localitatea Aricestii Rahtivani 2013-06-27
Înapoi