Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2012 privind aprobarea utilizarii De 222 de catre SC. VARO FUTURE DEVELOPMENT SRL, in vederea realizarii unei retele de cabluri electrice 2012-11-22
58 / 2012 privind stabilirea statiilor publice din raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani, aferente transportului public de persoane 2012-11-22
57 / 2012 privind aprobarea tarifelor pentru ocuparea si utilizarea zonei drumurilor aflate in administrarea Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani 2012-11-22
56 / 2012 privind decontarea pe luna octombrie 2012 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2012-11-22
55 / 2012 privind decontarea pe lunile iulie, august si septembrie 2012 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2012-10-31
54 / 2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "ASFALTARE DRUMURI COMUNALE in comuna Aricestii Rahtivani, judetul PH" 2012-10-31
37 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani 2012-07-10
40 / 2011 privind aprobarea și instrumentarea obiectivului de investiții ”Modernizarea drumurilor agricole de exploatare din comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 2011-05-25
39 / 2011 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani 2011-05-25
38 / 2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție : ”Modernizarea drumurilor agricole de exploatare din comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 2011-05-25
37 / 2011 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ariceștii rahtivani 2011-05-09
36 / 2011 privind revocarea Hotărârilor Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, numerele : 26/2010, 37/2010, 53/2010, 7/2011, 30/2011 2011-05-09
35 / 2011 privind decontarea pe luna aprilie a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani 2011-05-09
34 / 2011 privind rectificarea bugetului comueni Ariceștii Rahtivani, pe anul 2011 2011-05-09
33 / 2011 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din clădirea Căminului cultural, aflat în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani sat Ariceștii Rahtivani 2011-05-09
Înapoi