Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-02-20
11 / 2019 privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 26933mp (31344mp in acte), categoria de folosinta arabil, situat in extravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T40,A214 inscris in CF nr. 25170, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani 2019-01-30
10 / 2019 privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 13600mp, categoria de folosinta curti, constructii si arabil, situat in intravilanul/extravilanul satului Tirgsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T105, Cc540, A537 inscris in CF nr. 24999, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani 2019-01-30
9 / 2019 privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 48300mp, categoria de folosinta neproductiv, situat in extravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T51, Nns296 inscris in CF nr. 22471, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani 2019-01-30
8 / 2019 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, in cadrul Primariei comunei Aricestii Rahtivani, pe anul 2019 2019-01-30
7 / 2019 privind propunerea prelungirii mandatului administratorului executiv provizoriu la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-01-30
6 / 2019 privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019 2019-01-16
5 / 2019 privind acordul de principiu pentru infratirea comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova din Romania cu satul Ciucur Mingir, raionul Cimislia din Republica Moldova 2019-01-16
4 / 2019 privind incetarea prin retragere a unor concesiuni asupra terenurilor situate in sat Tirgsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-01-16
3 / 2019 privind schimbarea destinatiei in vederea demolarii a doua constructii, si anume magazie si grup sanitar exterior, din cadrul scolii gimnaziale Tirgsoru Nou 2019-01-16
2 / 2019 privind acceptarea donatiei privind imobilul teren in suprafata de 112mp, situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, sat Buda, tarlaua 2, parcela A45, CF 25025, jud. Prahova 2019-01-16
1 / 2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018, din excedentul bugetului local 2019-01-07
98 / 2018 privind aprobarea mentinerii valabilitatii documentatiei de urbanism PUZ: "Extindere intravilan si modificare destinatie teren intravilan (S = 10217mp) pentru institutii si servicii, depozite, unitati industriale, spatii verzi, sport si agrement ( S total = 1555831mp) in com. Aricestii Rahtivani, Tarla 67, 68, 69 si 70 Parcelele A 375/5,6,7 A377/2, 378/9-10 si A383/47-51, LA De213" si Regulamentului de urbanism aferent acestuia 2018-12-19
97 / 2018 privind aprobarea Prelungire "PUZ - Extindere extravila (S=657114,187mp) pentru zona unitati industriale si depozite, zona cai de comunicatie si zona dotari tehnico-edilitare (Sst=719126,289mp)" in jud. Prahova, com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastrale 21534, 22493, 21744, 21722, tarla 36, parcelele A203/1...A203/4, nr. cadastrale 22463, 22464, tarla 69, parcela A378/11, De 210/1 2018-12-19
96 / 2018 privind aprobarea PUZ - Extindere intravilan (S=7399mp) si reglamentare teren intravilan pentru zona unitati industriale si depozite si amenajare drum acces si intersectia cu DN72 (Sstrudiat=26038mp) 2018-12-19
Înapoi