Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 2019-08-14
64 / 2019 privind actualizarea Regulamentului si a Caietului de sarcini al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-08-14
63 / 2019 privind revocarea HCL nr. 47/2019 privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit a terenurilor de sport sintetice care apartin com. Aricestii Rahtivani, doar de catre cetatenii din com. Aricestii Rahtivani 2019-07-25
62 / 2019 privind decontarea pe luna mai 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-07-25
61 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, jud. Prahova 2019-07-25
60 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-07-25
59 / 2019 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2019 2019-07-25
58 / 2019 privind aprobarea nerezilierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 2 Boldesti Scaeni, nr. 1792/13.09.2016 2019-07-25
57 / 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte propietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 2019-07-25
56 / 2019 privind acordarea unui mandat special domnilor Ciobanu Nicolae si Scarlat Aurel, in calitate de reprezentanti ai Comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL, pentru propunerea si aprobarea in sedinta AGA a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, precum si a componentei variabile a renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-07-25
55 / 2019 privind acordara unui mandat special domnilor Ciobanu Nicolae si Scarlat Aurel, in calitate de reprezentanti ai Comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL, pentru propunerea si aprobarea in sedinta AGA a renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-07-25
54 / 2019 privind declansarea procedurii de selectie pentru 2 membrii ai Consiliului de administratie al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL si aprobarea scrisorii de asteptari 2019-07-25
53 / 2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Primariei comunei Aricestii Rahtivani in perioada 2019-2028 2019-07-25
52 / 2019 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2019 si estimari 2020-2022 2019-06-26
51 / 2019 privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului bugetului local 2019-06-26
Înapoi