Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2018 privind aprobarea modificarii componentei Adunarii Generale a Asociatilor SC. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-05-30
37 / 2018 privind modificarea HCL nr. 48 din 26.07.2017 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-05-30
36 / 2018 privind decontarea pe luna martie 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2018-05-09
35 / 2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani in domeniul privat al comunei Aricestii Rahtivani a constructiei WC apartinand Caminului Cultural din sat Nedelea, jud. Prahova, T10, Cc821, CF24905-C2, precum si aprobarea scoaterii din functiune in vederea demolarii 2018-05-09
34 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani a terenului intravilan in suprafatade 323mp, situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T23, Cc1666 2018-05-09
33 / 2018 privind incetarea mandatului de consilier local Orbu Gheorghe si validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant 2018-05-09
32 / 2018 privind decontarea pe luna februarie 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2018-04-18
31 / 2018 privind constituirea comisiei de selectie si evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit in domeniul sportiv 2018-04-18
30 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani a terenului intravilan/extravilan in suprafata de 13600mp, situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Targsoru Nou, jud. Prahova, T105, Cc504, A537 2018-04-18
29 / 2018 privind aprobarea de masuri organizatorice in vederea desfasurarii in anul 2018 a evenimentului "Ziua comunei Aricestii Rahtivani" 2018-04-18
28 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-04-18
27 / 2018 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat in comuna Aricestii Rahtivani, satul Buda, lot nr. 79A, T12, P Cc33, in suprafata de 980mp, inscris in CF nr. 20976, numitei Petcu Bianca Andreea 2018-03-28
26 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcitionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-03-28
25 / 2018 privind aprobarea alipirii a sapte loturi imobile - terenuri situate in intravilanul satului Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, terenuri apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani 2018-03-28
24 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Retea alimentare cu apa in satul Aricestii Rahtivani, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova" 2018-03-28
Înapoi