Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
79 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti 2018-11-14
78 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou 2018-11-14
77 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou, nr. 50 2018-11-14
76 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani 2018-11-14
75 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-11-14
74 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-10-24
73 / 2018 privind decontarea pe lunile iunie si iulie 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-17
72 / 2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani in domeniul privat al comunei Aricestii Rahtivani a doua constructii: Anexa WC exterior scoala, sat Targsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, CF nr.22048- C2 si Anexa - magazie scoala, sat Targsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, CF nr.22048- C3, precum si aprobarea scoaterii din functiune in vederea demolarii 2018-10-17
71 / 2018 privind includearea unor drumuri in inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-17
70 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Executie imprejmuire Gradinita Stoenesti" 2018-10-17
69 / 2018 privind aprobarea reluarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie, aprobarea scrisorii de asteptari si a matricei consiliului, avizarea profilului consiliului de administratie si a profilului membrilor consiliului de administratie la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-10-17
68 / 2018 privind modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-10-03
67 / 2018 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al judetului Prahova si din administrarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea in domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani si in administrarea Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-03
66 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani a terenului situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani T32, Pcc163, CF21818 in suprafata masurata de 2697mp si a cladirilor amplasate pe acesta, respectiv C1- Hala mecanica in suprafata de 455mp si C2- Birouri in suprafata de 150mp si aprobarea scoaterii din functiune in vederea demolarii constructiei cladire birouri indentificata prin nr. cadastral 615-C2, CF 21818, T32, Cc163 situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-09-26
65 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-09-26
Înapoi