Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
55 / 2018 privind mandatarea primarului comunei Aricestii Rahtivani, dl. Alexandru Cristea pentru a semna contractul de vanzare-cumparare al terenului situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, T32, PCc163, CF nr. 21818, in suprafata masurata de 2697mp si a celor doua cladiri amplasate pe acesta - C1-Hala mecanica cu suprafata construita la sol de 455mp si C2-Birouri cu suprafata construita la sol de 150mp 2018-07-13
54 / 2018 privind insusirea raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat PFA Mandroiu Andreia Ruxandra pentru terenul situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, T32, PCc163, nr. 21818, in suprafata de 2697mp, si a celor doua cladiri amplasate pe acesta - C1 - Hala mecanica cu suprafata construita la sol de 455mp si C2-Birouri cu suprafata construita la sol de 150mp in vederea punerii in aplicare a prevederilor HCL nr. 44/2018 2018-06-22
53 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Tirgsoru Nou, nr. 483 2018-06-20
52 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Tirgsoru Nou 2018-06-20
51 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani 2018-06-20
50 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani nr.739B 2018-06-20
49 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani nr.233A 2018-06-20
48 / 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani, pentru anul 2018 2018-06-20
47 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-06-20
46 / 2018 privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local 2018-06-20
45 / 2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism "Intocmire PUZ - extindere in intravilan (S=171198mp) pentru zona unitati industriale si depozitare si zona cai de comunicatii rutiere (Sst.=190329mp). Amplasament: comuna (sat) Aricestii Rahtivani, nr. cadastral 23967, 23968, 24410, 24348, 24411, 20220, 20237, 22544, 22647, 20979, 22463, 20555, tarla 74,75,66,90, parcelele A393/1/1-4,6-8,A393/1,A395/1/1,A371/1-2, A396/80,A441/4, DN72, De, De372, De394" Initiator Primaria Aricestii Rahtivani, Beneficiar SC Baupartner SRL, Proiectant SC Arhizane Plan SRL, - arh. Andreea Aluchi; Proiect nr. 14/2015/01.07.2017 2018-06-20
44 / 2018 privind aproparea participarii comunei Aricestii Rahtivani la licitatia publica pentru achizitionarea terenului situat in intravilanul satului Buda, T32, PCc163, nr. 21818, in suprafata de 2697mp, si a celor doua cladiri amplasate pe acesta - C1 - Hala mecanica cu suprafata construita la sol de 455mp si C2-Birouri cu suprafata construita la sol de 150mp 2018-06-20
43 / 2018 privind aprobarea implementarii proiectului "Dotare compartiment servicii de utilitati publice locale si intretinere din cadrul Primariei Comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova" 2018-06-06
42 / 2018 privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani, pe anul 2017 2018-05-30
41 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-05-30
Înapoi