Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2019 privind schimbarea destinatiei in vederea demolarii a unei constructii, si anume Anexa WC, din cadrul gradinitei Tirgsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, situata in T13, PCc835, C.F. nr. 22023-C2 2019-04-15
26 / 2019 privind inchirierea pajistilor aflate in propietatea privata a comunei Aricestii Rahtivani 2019-04-15
25 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2019 si estimari 2020-2022 2019-04-15
24 / 2019 privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului bugetului local 2019-04-15
23 / 2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul comunei Aricestii Rahtivani 2019-04-15
22 / 2019 privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Aricestii Rahtivani 2019-04-15
21 / 2019 privind decontarea pe luna ianuarie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-03-27
20 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou, jud. Prahova 2019-03-27
19 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Reabilitare si modernizare corp C1-Hala parter, com. Aricestii Rahtivani, sat Buda T32, Cc163 2019-03-27
18 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Scara metalica exterioara la Gradinita Nedelea" 2019-03-27
17 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Modernizare drumuriin com. Aricestii Rahtivani" 2019-03-27
16 / 2019 privind aprobarea Intelegerii de cooperare dintre comuna Aricestii Rahtivani, jud Prahova din Romania cu satul Ciucur-Mingir, raionul Cimisila din Republica Moldova 2019-03-27
15 / 2019 privind propunerea de membrii in Consiliul de administratie SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-03-27
14 / 2019 privind decontarea pe luna decembrie 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-02-20
13 / 2019 privind organizarea retelei de invatamant preuniversitar din comun Aricestii Rahtivani, pentru anul scolar 2019-2020 2019-02-20
Înapoi