Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2019 privind insusirea raportului de evaluare si numirea unei comisii de negoiciere directa pentru cumpararea unui imobil - teren si constructie situat in intravilanul satului Aricestii Rahtivani nr. 527 com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T4, P464, 465, 466 CF nr. 24340 2019-10-09
79 / 2019 privind aprobarea proiectului de bugetul al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 2019-09-26
78 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 2019-09-26
77 / 2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, com. Aricestii Rahtivani si in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, sat Nedelea, com. Aricestii Rahtivani 2019-09-11
76 / 2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Aricestii Rahtivani pentru completarea fondurilor proprii in scopul realizarii dotarii cu mobilier a Casei praznicale, apartinad Bisericii Aricestii Rahtivani 2019-09-11
75 / 2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 57/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte propietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 2019-09-11
74 / 2019 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea terenurilor de sport sintetice care apartin comunei Aricestii Rahtivani 2019-09-11
73 / 2019 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Aricestii Rahtivani sa voteze in numele Comunei Aricestii Rahtivani si pe seama acesteia, in Adunarea Generala a A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova", tarifele diferentiate si actualizarea "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor" 2019-09-11
72 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 2019-09-11
71 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Construire imprejmuire hala Tache" 2019-09-11
70 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Construire imprejmuire teren sport Targsoru Nou" 2019-09-11
69 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Construire imprejmuire gradinita si scoala Buda" 2019-09-11
68 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Construire imprejmuire scoala Nedelea" 2019-09-11
67 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Construire imprejmuire gradinita Nedelea" 2019-09-11
66 / 2019 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, T58, PCc333, lot nr. 23, in suprafata din acte de 935mp, numitei Anne Mary Mihaela 2019-08-14
Înapoi