Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
70 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Executie imprejmuire Gradinita Stoenesti" 2018-10-17
69 / 2018 privind aprobarea reluarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie, aprobarea scrisorii de asteptari si a matricei consiliului, avizarea profilului consiliului de administratie si a profilului membrilor consiliului de administratie la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-10-17
68 / 2018 privind modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-10-03
67 / 2018 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al judetului Prahova si din administrarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea in domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani si in administrarea Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-03
66 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani a terenului situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani T32, Pcc163, CF21818 in suprafata masurata de 2697mp si a cladirilor amplasate pe acesta, respectiv C1- Hala mecanica in suprafata de 455mp si C2- Birouri in suprafata de 150mp si aprobarea scoaterii din functiune in vederea demolarii constructiei cladire birouri indentificata prin nr. cadastral 615-C2, CF 21818, T32, Cc163 situat in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-09-26
65 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-09-26
64 / 2018 privind stabilirea preturilor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila prestate de SC Serviciul Public de alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-09-24
63 / 2018 privind propunerea administratorului executiv provizoriu la SC Serviciul Public de alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2018-09-24
62 / 2018 privind actualizarea Actului constitutiv al SC Serviciul Public de alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 2018-09-24
61 / 2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, com. Aricestii Rahtivani si in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, sat Nedelea, com. Aricestii Rahtivani 2018-09-05
60 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie "Construire Grup Sanitar Camin Cultural Nedelea" 2018-08-14
59 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-08-14
58 / 2018 privind decontarea pe lunile aprilie si mai 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2018-07-25
57 / 2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la SC. Serviciul public de alimentare cu apa Aricestii Rahtivani" 2018-07-25
56 / 2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 36 23.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor alesi la alegerile din 05.06.2016 2018-07-25
Înapoi