Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Tirgsoru Nou, nr. 483 2018-06-20
52 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Tirgsoru Nou 2018-06-20
51 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani 2018-06-20
50 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani nr.739B 2018-06-20
49 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in com. Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani nr.233A 2018-06-20
48 / 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani, pentru anul 2018 2018-06-20
47 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-06-20
46 / 2018 privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local 2018-06-20
45 / 2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism "Intocmire PUZ - extindere in intravilan (S=171198mp) pentru zona unitati industriale si depozitare si zona cai de comunicatii rutiere (Sst.=190329mp). Amplasament: comuna (sat) Aricestii Rahtivani, nr. cadastral 23967, 23968, 24410, 24348, 24411, 20220, 20237, 22544, 22647, 20979, 22463, 20555, tarla 74,75,66,90, parcelele A393/1/1-4,6-8,A393/1,A395/1/1,A371/1-2, A396/80,A441/4, DN72, De, De372, De394" Initiator Primaria Aricestii Rahtivani, Beneficiar SC Baupartner SRL, Proiectant SC Arhizane Plan SRL, - arh. Andreea Aluchi; Proiect nr. 14/2015/01.07.2017 2018-06-20
44 / 2018 privind aproparea participarii comunei Aricestii Rahtivani la licitatia publica pentru achizitionarea terenului situat in intravilanul satului Buda, T32, PCc163, nr. 21818, in suprafata de 2697mp, si a celor doua cladiri amplasate pe acesta - C1 - Hala mecanica cu suprafata construita la sol de 455mp si C2-Birouri cu suprafata construita la sol de 150mp 2018-06-20
43 / 2018 privind aprobarea implementarii proiectului "Dotare compartiment servicii de utilitati publice locale si intretinere din cadrul Primariei Comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova" 2018-06-06
42 / 2018 privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani, pe anul 2017 2018-05-30
41 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-05-30
40 / 2018 privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetar 2018-05-30
39 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, la obiectivul de investitie "Executie sala sport scoala Nedelea" 2018-05-30
Înapoi