Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
94 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli - rectificat pe anul 2018 al SC. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI SRL 2018-12-19
93 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 2018-12-19
92 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familie ocupationale "Administratie" utilizate in aparatul de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani si al SPCLEP Aricestii Rahtivani 2018-12-19
91 / 2018 privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2018-12-19
90 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiti, la obiectivul de investitie "Executie imprejmuire Gradinita Stoenesti" 2018-12-19
89 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Executie imprejmuire teren cladire fosta gradinita Tirgsoru Nou" 2018-12-19
88 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-12-19
87 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Aricestii Rahtivani a terenului intravilan in suprafata masurata de 231mp, situat in T3, PA60, satul Buda comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-12-19
86 / 2018 privind insusirea raportului de evaluare si numirea unei comisii de negoiciere directa pentru cumpararea unui teren in suprafata de 1180mp, situat in intravilanul satului Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T18, PCc1051, A1500, CF nr. 25102 2018-12-19
85 / 2018 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 al comunei Aricestii Rahtivani 2018-11-29
84 / 2018 privind aprobarea "Prelungire PUZ - Modificare PUZ Tusea Razvan - UTR 44 A2 cu destinatia initiala institutii si servicii H MAX = P+7E SI UTR 44 A3 cu destinatia initiala institutii si servicii H MAX = P+2E prin transformarea ambelor UTR-uri in UTR 44A2 - Zona depozite cu sedii administrative si industrie nepoluanta - H=4E, extindere intravilan si modificare partiala solutie de circulatie (S TOTAL = 510092MP)" in com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-11-29
83 / 2018 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Aricestii Rahtivani sa voteze in numele Comunei Aricestii Rahtivani si pe seama acesteia, in Adunarea Generala a A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova", aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor 2018-11-29
82 / 2018 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al jud. Prahova in domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-11-21
81 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani 2018-11-21
80 / 2018 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 51, in suprafata masurata de 980mp, inscris in CF nr. 22658, numitei Ciolpan Denisa 2018-11-14
Înapoi