HCL 9 / 2019-01

privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 48300mp, categoria de folosinta neproductiv, situat in extravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T51, Nns296 inscris in CF nr. 22471, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani

Fișiere atașate

Înapoi