HCL 69 / 2018-10

privind aprobarea reluarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie, aprobarea scrisorii de asteptari si a matricei consiliului, avizarea profilului consiliului de administratie si a profilului membrilor consiliului de administratie la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL

Fișiere atașate

Înapoi