HCL 66 / 2018-09

privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani a terenului situat in  intravilanul comunei Aricestii Rahtivani T32, Pcc163, CF21818 in suprafata masurata de 2697mp si a cladirilor amplasate pe acesta, respectiv C1- Hala mecanica in suprafata de 455mp si C2- Birouri in suprafata de 150mp si aprobarea scoaterii din functiune in vederea demolarii constructiei cladire birouri indentificata prin nr. cadastral 615-C2, CF 21818, T32, Cc163 situat in  intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova

Fișiere atașate

Înapoi