HCL 11 / 2019-01

privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 26933mp (31344mp in acte), categoria de folosinta arabil, situat in extravilanul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T40,A214 inscris in CF nr. 25170, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani

Fișiere atașate

Înapoi