HCL 10 / 2019-01

privind dezlipirea in doua loturi a imobilului - teren, in suprafata de 13600mp, categoria de folosinta curti, constructii si arabil, situat in intravilanul/extravilanul satului Tirgsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, T105, Cc540, A537 inscris in CF nr. 24999, UAT Aricestii Rahtivani, teren apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani

Fișiere atașate

Înapoi