Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
85 / 2018 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 al comunei Aricestii Rahtivani 2018-11-29
84 / 2018 privind aprobarea "Prelungire PUZ - Modificare PUZ Tusea Razvan - UTR 44 A2 cu destinatia initiala institutii si servicii H MAX = P+7E SI UTR 44 A3 cu destinatia initiala institutii si servicii H MAX = P+2E prin transformarea ambelor UTR-uri in UTR 44A2 - Zona depozite cu sedii administrative si industrie nepoluanta - H=4E, extindere intravilan si modificare partiala solutie de circulatie (S TOTAL = 510092MP)" in com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-11-29
83 / 2018 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Aricestii Rahtivani sa voteze in numele Comunei Aricestii Rahtivani si pe seama acesteia, in Adunarea Generala a A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova", aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor 2018-11-29
82 / 2018 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al jud. Prahova in domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2018-11-21
81 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani 2018-11-21
80 / 2018 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 51, in suprafata masurata de 980mp, inscris in CF nr. 22658, numitei Ciolpan Denisa 2018-11-14
79 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti 2018-11-14
78 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou 2018-11-14
77 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou, nr. 50 2018-11-14
76 / 2018 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani 2018-11-14
75 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-11-14
74 / 2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2018 si estimari 2019-2021 2018-10-24
73 / 2018 privind decontarea pe lunile iunie si iulie 2018 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-17
72 / 2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani in domeniul privat al comunei Aricestii Rahtivani a doua constructii: Anexa WC exterior scoala, sat Targsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, CF nr.22048- C2 si Anexa - magazie scoala, sat Targsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, CF nr.22048- C3, precum si aprobarea scoaterii din functiune in vederea demolarii 2018-10-17
71 / 2018 privind includearea unor drumuri in inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani 2018-10-17
Înapoi