Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2019 privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2019-06-12
47 / 2019 privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit a terenurilor de sport sintetice care apartin com. Aricestii Rahtivani, doar de catre cetatenii din com. Aricestii Rahtivani 2019-06-12
46 / 2019 privind constituirea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-06-12
45 / 2019 privind decontarea pe lunile martie si aprilie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-05-29
44 / 2019 privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul 2019 2019-05-29
43 / 2019 privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani, pe anul 2018 2019-05-29
42 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Proiectare si executie podete sat Buda" 2019-05-14
41 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Proiectare si executie rigole DS20/1 sat Buda" 2019-05-14
40 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Principala nr. 381G, jud. Prahova 2019-05-14
39 / 2019 privind aprobarea de masuril organizatorice in vederea desfasurarii in anul 2019 a evenimentului "Zilele comunei Aricestii Rahtivani" 2019-05-14
38 / 2019 privind aprobarea "PUZ - Extindere extravila (S=23935mp) pentru zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii zona cai de comunicatie rutiera (Sstudiat=26190mp)" in com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastrale 20865, 21710, 21290, 24379 (De422), tarla 67,71,72, parcelele A374/7, A374/8/2, AA374/8/3, A387/3, De222, De376 2019-05-14
37 / 2019 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL pentru situatiilor financiarea intocmite la 31.12.2018, raportului auditorului independent si repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2018 al Sc Serviciul Public de Alimentare cu apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-05-14
36 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-05-14
35 / 2019 privind decontarea pe luna februarie 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-04-22
34 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-04-22
Înapoi