Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2019 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, T58, PCc333, lot nr. 23, in suprafata din acte de 935mp, numitei Anne Mary Mihaela 2019-08-14
65 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 2019-08-14
64 / 2019 privind actualizarea Regulamentului si a Caietului de sarcini al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-08-14
63 / 2019 privind revocarea HCL nr. 47/2019 privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit a terenurilor de sport sintetice care apartin com. Aricestii Rahtivani, doar de catre cetatenii din com. Aricestii Rahtivani 2019-07-25
62 / 2019 privind decontarea pe luna mai 2019 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2019-07-25
61 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, jud. Prahova 2019-07-25
60 / 2019 privind aprobarea cofinantarii extinderii conductei de gaze naturale in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 2019-07-25
59 / 2019 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2019 2019-07-25
58 / 2019 privind aprobarea nerezilierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 2 Boldesti Scaeni, nr. 1792/13.09.2016 2019-07-25
57 / 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte propietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 2019-07-25
56 / 2019 privind acordarea unui mandat special domnilor Ciobanu Nicolae si Scarlat Aurel, in calitate de reprezentanti ai Comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL, pentru propunerea si aprobarea in sedinta AGA a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, precum si a componentei variabile a renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-07-25
55 / 2019 privind acordara unui mandat special domnilor Ciobanu Nicolae si Scarlat Aurel, in calitate de reprezentanti ai Comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL, pentru propunerea si aprobarea in sedinta AGA a renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2019-07-25
54 / 2019 privind declansarea procedurii de selectie pentru 2 membrii ai Consiliului de administratie al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL si aprobarea scrisorii de asteptari 2019-07-25
53 / 2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Primariei comunei Aricestii Rahtivani in perioada 2019-2028 2019-07-25
52 / 2019 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2019 si estimari 2020-2022 2019-06-26
Înapoi